Un mag de la llum i dels colors – A wizard of light and colours : Joaquim Mir

[Catalan & English versions]

Joaquim Mir (1873 – 1940)

Joaquim Mir i Trinxet fou un pintor post-impressionista Català de la mateixa alçària que Sisley o Monet o Van Gogh, i, tant o més que qualsevol d’ells, un veritable mag de la llum i dels colors. Va néixer a Barcelona i va pintar la part més copiosa i innovadora de la seva obra al Camp de Tarragona i a l’illa de Mallorca. Morí també a Barcelona, després d’una estada a la presó, en ser acusat pel franquisme de connivència amb la legítima República.

El seu estil més personal representa una superació clara de la pintura impressionista, fruit d’una visió extremadament lliure i apassionada del paisatge -a base de taques i masses de colors vius que sintetitzen l’aparença real, vorejant molt sovint l’abstracció.

Talment com Vincent Van Gogh, Mir va patir sovint de problemes mentals, i el 1903, amb trenta anys, va estar ingressat una temporada en tractament a l’Institut Psiquiàtric Pere Mata de Reus. Potser això ajuda a explicar la seva percepció i representació extraordinària dels colors.

Penjo aquí una molt petita mostra de la seva pintura; tot just 4 quadres (a banda del que encapçala el post)… però ell bé que freqüentava el cercle de “Els Quatre Gats”, i doncs, aquest nombre m’ha semblat -ara per ara- adient i suficient per a donar una idea de la meravellosa obra de Mir a qui encara no la conegui.

.


 

Joaquim Mir i Trinxet was a Catalan Post-Impressionist painter at the same level as Sisley, Monet or Van Gogh, and as much as anyone of them, a true magician of light and of colours. He was born in Barcelona, and painted the most abundant and innovative portion of his work in the Camp de Tarragona and the island of Mallorca. He died also in Barcelona, after being imprisoned by the Franco regime for his support to the legitimate Republic.

His most personal style represents a clear overcome of Impressionist painting, out of his extremely free and passionate view of the landscape -through spots and masses of colour that synthesize the actual appearance, often bordering abstraction.

Like Vincent Van Gogh, Mir suffered from mental ailments, and in 1903, when he was thirty years old, he spent some time under treatment at the ‘Pere Mata’ Psychiatric Institute in Reus.

I’m posting here a very scanty selection of his work, just 4 paintings (aside of the one at the heading)… Anyway, Mir frequented the artistic circle of “Els Quatre Gats” (‘The Four Cats’) and thus this number has seemed to me adequate and sufficient to give an idea of Mir’s wonderful work to anyone who does not already know it.


joaquim-mir_03-rectif
El Safareig de Can Pau Segimon (1903-04 – oil on canvas)

joaquim-mir_02-roses-rec
Roses (oil on canvas)

.

.

j-mir-el-roc-de-lestany-rect-2
El Roc de l’Estany – The Rock in the Pond (c. 1903 – oil on canvas)

.

.

j-mir-palma-de-mallorca-rect-2
Palma de Mallorca (oil on canvas)

.

.

primavera_a_laleixar_joaquim_mir-rectif-2-gran
Primavera a L’Aleixar – Springtime in L’Aleixar (1907-10 – oil on canvas)

My late sister, Ari, posted a few of Mir’s paintings on G+ some months ago (19th April), and from her fondness of them all, I’ve written this entry here. You may see a beautiful oil not included in my post, on her public wall:   https://plus.google.com/+AriFontrodona/posts/DwwA6HiFZYr


No unauthorised copying or redistribution. All Rights Reserved.

Copyrighted.com Registered & Protected  ZR1Q-9QGU-ACTU-HBIS


 

4 thoughts on “Un mag de la llum i dels colors – A wizard of light and colours : Joaquim Mir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s